ស្វែងយល់ពីកម្មវិធីCUTEPDF writter


CutePDF writer គឺជាកំណែរឥតគិតថ្លៃរបស់កម្មវិធីបង្កើតឯកសារPDF ។Portable Document Format (PDF) គឺជាក់ស្តែងជាឯកសារស្តង់ដារដែលអាចបែកចែកមានសុវត្ថិភាពនិងអាចជឿទុកចិត្តបាននិងជាការផ្លាស់ប្តូរនៃឯកសារនិងហ្វមអេឡិចត្រូនិចនៅជុំវិញពិភពលោក។CutePDF  writer បានដំឡើងដោយខ្លូនឯងខ្លូនឯង​ជា​៖ ប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនបោះពុម្ព៖។អ្នកអាចសាកល្បងប្រើប្រាស់វាដោយឥតគិតថ្លៃ

dd

យើងអាចដោនឡូតនៅទីនេះ!

  dd

Advertisements

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: