ថ្ងៃបញ្ចប់ចូលឆ្នាំថ្មី​២០១៣


ខាងក្រោមនេះជាវីដេអូដែលនិស្សិតយើងបាបសំដែងក្នុងថ្ងៃចូលឆ្នាំ៖

១)រាំវង់អង្គរ

២)របាំបាយផ្កា(សំដែងនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យសេដ្ឋកិច្ចជាតិហាណូយឈ្មោះ រស្មី)

៣)បទចំរៀងចូលឆ្នាំគ្រប់គ្នា(ច្រៀងដោយនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យពហុបច្ចេកទេសហាណូយឈ្មោះ​ ពិសី)

៤)លែងល្បែងខាំផ្លែឈើ

Advertisements

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: