ការប្រកួតបាល់ទាត់លក្ខណះមិត្តភាព


     នៅថ្ងៃនេះ ថ្ងៃទី ២៤​ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៣ក្រុមកីឡាបាល់ទាត់នៅអន្តេវាសិកដ្ឋាន តេបូន ដែលដឹកនាំដោយប្រធាននិស្សិតប្រចាំវៀតណាមភូមិភាគខាងជើងបានទៅចូលប្រកូតរំលឹកខូបលើកទី ៨២ នៃកាបង្កើតក្រុមស្ម័គ្រចិត្តហូ ជី មិញ ជាលក្ខណះមិត្តភាពជាមូយក្រុមនិស្សិតឡាវ,ក្រុមស្ម័គ្រចិត្តមកពីក្រសូងកិច្ចការបរទេស

,ក្រុមស្ម័គ្រចិត្តមកពីក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៏អន្តរជាតិ,ក្រុមស្ម័គ្រចិត្តមកពីក្រសូងវិទ្យាសាស្រ្តបច្ចេកទេស និងក្រុមមកពីការិយាល័យរាជរដ្ឋាភិបាល។ការប្រកូតនេះជាលក្ខណះការប្រកូតមិត្តភាពហើយក៏ជាលក្ខណះចំនងមិត្តភាពរវាងកម្ពុជា,វៀតណាម និងឡាវ។ពូកយើងទាំងអស់គ្នាពិតជាសប្បាយរីករាយណាស់ ទោះបីលទ្ធផលចាញ់ក៏ដោយ ។ក្រោយពីការប្រកូតចប់ពូកយើងបានទៅបរិភោគអាហារ ដែលរៀបចំដោយក្រុមស្ម័គ្រចិត្តហូ ជី មិញ​ យ៉ាងសប្បាយរីករាយ ។ខាងក្រោមនេះជារូបថត៖

577039_560795700617670_1386868920_n 577619_560684120628828_906245999_n IMG_5770 IMG_5772 IMG_5776 IMG_5781 IMG_5782 IMG_5783 IMG_5784 IMG_5787 IMG_5800 IMG_5804 IMG_5810 IMG_5811 IMG_5816 IMG_5822 IMG_5823 IMG_5832 IMG_5834 IMG_5838 IMG_5841 IMG_5854 IMG_5889

«

Advertisements

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: