តាំងពិពរណ៌នៅថ្ងៃទី០២/០៣/២០១៣


កាលពីថ្ងៃទី​០២​ខែមីនា ឆ្នាំ​២០១៣ និស្សិតកម្ពុជាដែលសិក្សានៅវៀតណាមបានចូលរូមតាំងពិពរណ៌ផលិតផលខ្មែរនៅវៀតណាម ដែលកម្មវិធីនោះបង្កើតឡើងដោយអង្គការរមូយមានឈ្មោះថា AIESEK​ ដែលហៅថា​Glo ble Village .ក្នុងនោះមានប្រទេសចំនូន​ ១០​ប្រទេសដូចជា កម្ពុជា,វៀតណាម,អាមេរិក,អេស្បាញ,ហូឡង់,ជប៉ុន,អ៊ីតាលី,អាលឺម៉ង់,កាណាដា។ការចូលរូមនេះធ្វើអោយយើងបាន

បង្ហាញនៅផលិតផលខ្មែរ,បង្ហាញនៅវប្បធម៌ខ្មែរ,អោយគេស្គាល់ពីប្រទេសយើង….និងបានទទួលនៅចំនេះដឹង,បានស្គាល់ទំនាក់ទំនងជាមួយនិងប្រទេសផ្សេង។

ខាងក្រោមជារូបថតដែលបានថត៖IMG_5524 IMG_5511 IMG_5509 IMG_5518 IMG_5498 IMG_5499 IMG_5501 IMG_5456 IMG_5458 IMG_5455 IMG_5454

IMG_5442 IMG_5443 IMG_5447 IMG_5448 IMG_545131924_332224976889064_1186497399_n

Advertisements

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: