មហាសន្និបាតនិស្សិតខ្មែរនៅវៀតណាមភូមិភាគខាងជើង


នៅថ្ងៃទី​០៧​ខែធ្នូ​ឆ្នាំ២០១២ ​ អគ្គរាជទូតប្រចាំសាធារណរដ្ឋសង្គមនិសយម​វៀតណាម ក៏ដូចនិស្សិតខ្មែរនៅវៀតណាមភូមិភាគខាងជើង និងរៀបចំប្រារព្ធកម្មវិធីមហាសន្និបាទអាណត្តិទី​២២ ដែលមានគោលបំណង៖

.ផ្លាស់ប្តូរ និងតែងតាំងប្រធាននិស្សិតប្រចាំភូមិភាគខាងជើងអាណត្តិថ្មី

២.និយាយពីកិច្ចការប្រធាននិស្សិតប្រចាំអន្តេវាសិកដ្ឋាននីមួយៗដែលចូលរូម

៣.និយាយពីបញ្ហាដែលនិស្សិតខ្មែរយើងដែលកំពុងរស់នៅនិងបន្តសិក្សានៅវៀតណាមភូមិភាគខាងជើងបានជូបប្រទះ ហើយលើកយកពីការរដោះស្រាយចំពោះបញ្ហាទាំអស់នោះ

.និយាយពីបញ្ហាការសិក្សា និងការស់នៅរបស់និស្សិត

.បូកសរុបពីលទ្ធផលនៃការសិក្សារបស់និស្សិត និងចែកបណ្ណ័សរសើរដល់សិស្សដែលទទួលលទ្ធផលល្អប្រចាំសាលា និងនិស្សិតដែលមានស្នាដៃ។

65105_585474764815526_150464604_nនេះជារូបថតប្រធាននិស្សិតប្រចាំភូមិភាគខាងជើងវៀតណាមអាណត្តិទី ២២​ ឆ្នាំ​២០១៣

Advertisements

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: