លទ្ធផលការជ្រើសរើសប្រធាននិស្សិតប្រចាំវៀតណាមភូមិភាគខាងជើង


ក្រោយពីការជ្រើសរើសប្រធាននិស្សិតប្រចាំវៀតណាមភូមិភាគខាងជើងអាណត្តិទី ២២​ (២០១២-​ ២០១៣)តាមសំលេងបងប្អូន

និស្សិតដែលកំពុងរស់នៅនិងបន្តការសិក្សានៅវៀតណាមនៅតាមអន្តេវាសិកដ្ខានរូមមាន៖

១.អន្តេវាសិកដ្ឋានតេបូន​

២.អន្តេវាសិកដ្ឋាន អាបា​

៣.អន្តេវាសិដ្ឋានសាកលវិទ្យល័យស្ថាបត្យកម្មហាណូយ​

៤.អន្តេវាសិដ្ឋានសាកលវិទ្យល័យកសិម្មហាណូយ

៥.អន្តេវាសិដ្ឋានសាកលវិទ្យល័យពេទ្យថៃប៊ិញ

៦.អន្តេវាសិដ្ឋានសាលាមិត្តភាពតេ៨០សឺនតី។

      ក្រោយពីធ្វើរការបោះឆ្នោតមកយើងបានទទួលលទ្ធផលដូចខាងក្រោម ៖

Advertisements

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: