កម្មវិធីបំលែងPDFទៅ Microsoft offic


              កម្មវិធីបំលែងPDFទៅ Microsoft offic

អ្នកចង់ឱ្យ file PDF របស់អ្នកអាចដំណើរការនៅក្នុង Microsoft Office បានដែរឬទេ?មានកម្មវិធីមួយដែលអ្នកអាចធ្វើការបម្លែងឯកសារជា PDF របស់អ្នកមកជាឯកសារ Microsoft Office បានដូចជា Microsoft Word ជាដើមបានយ៉ាងងាយដោយគ្រាន់តែចូលទៅដោនឡូតកម្មវិធី PDF Convert Proកម្មវិធី PDF Convert Pro ជាកម្មវិធីមួយដែលអាចអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកធ្វើការបម្លែងឯកសាររបស់អ្នកពី File PDF ដែលជាឯកសារមិនអាចកែបានមកជាFile Microsoft word ដែលអនុញ្ញាតឱ្យយើងធ្វើការកែប្រែវាបាន។ដោយកម្មវិធីគេបានបង្កើត tools

You can download at here ! ទាញយកកម្មវិធី

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: