ខែមករា 10, 2012

         នៅថ្ងៃទី​១២​ ខែ០១​ ឆ្នាំ២០១២​  អ្នកគ្រប់គ្រងនិស្សិតបរទេសខ្មែរនៅវៀតណាម សូមអញ្ចើញនិស្សិតខ្មែរនៅអន្តេវាសិកដ្ខាន តេបូន និង អា​៣​ ទៅបរិភោគអាហារ​ ​ដើម្បីទទូលទេវតាឆ្មាំថ្មី ភាសាវៀតណាមហៅថា​​””” អាន់តេត ​នៅ​​ ញ៉ាអាន់អា៣ ជាន់ទី​០២​ នៅម៉ោង ៦​ ពេលល្ងាច​ ។