ខែមករា 6, 2012


នៅថ្ងែស្អែកថ្ងៃទី​ ០៧/០១/២០១២​​ សូមនិស្សិតខ្មែរនៅវៀតណាមភាគខាងជើងចូលរូមរំលឹកខូបលើកទី៣៣​ នៃរបបប្រល័យពូជសាសន៏ពុលពត នៅឯ Hoi truong Bo Quoc phong(so 7 Nguyễn Tri phuong ,Ba dinh ,HaNoi.).សូមបងប្អូននិស្សិតដែលមានសំបុត្រអញ្ញើញសូមចូលរូមទាំងអស់គ្នា។នេះជាកាតព្វកិច្ចមូយដែលនិស្សិតខ្មែរយើងគូរតែចូលរូមដើម្បីរំលឹកនៅថ្ងៃដែលឈឺចាបបំផុតដែលមិនអាចបំភ្លេចបាន។