ការចុះសូរសុខទុក្ខរបស់សមាគបនិស្សិត


   នៅថ្ងៃទី​​០២​​ ខែមករា​ ឆ្នាំ២០១២​ ក្រុមប្រធានសមាគមនិស្សិតភាគខាងជើងវៀតណាម និងក្រមនិស្សិតតំណាងសាកលវិទ្យាល័យនានានៅទីក្រុងហាណូយ ព្រមទំាងលោក អ៊ំ សម ថន​ អគ្គះទីប្រឹក្សាស្ថានឯកអគ្គរាជទូតកម្ពុជាប្រចាំសាធារណះរដ្ខសង្គមនិយមវៀតណាម បានចុះទៅសឺនទីមានគោលបំណងដូចខាងក្រោមនេះ៖

  1. សូរសុខទុក្ខបងប្អូននិស្សិតពីបញ្ហាការរស់នៅ និងការសិក្សា
  2. ផ្តល់បទពិសោធន៏ពីការសិក្សាភាសាវៀតណាម និងការសិក្សាពេលចូលមកដល់សាកលវិទ្យាល័យ
  3. ផ្តល់បទពិសោធន៏ការសិក្សា និងការ train ពេលបញ្ចប់ជំនាញតាមបណ្តាសាកលវិទ្យាល័យនីមូយៗ
  4. ផ្តល់ការណែនាំប្អូនៗពីបញ្ហានៅសឺនតី​ តើរគូរធ្វើរយ៉ាងណា?
  5. ផ្តល់បទពិសោធន៏ការស់នៅដូចជា៖ការប្រើប្រាស់ទឹក,ការហូបចំណី,ការរៀបចំសណ្តាប់ធ្នាប់នៅបន្ទប់,ការស្លៀកពាក់……។ហើយម្យ៉ាងវិញទៀតក៏បានផ្តល់អោយបងប្អូននិស្សិតលើកជាសំនូរ សូរដល់បងៗនិស្សិតដែលមកពីបណ្តាសកលវិទ្យាល័យនានានៅហាណូយផងដែរ។

    studentkh at vietnam

     

Advertisements

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: