ក្រុមនិស្សិតខ្មែរយើងនៅវៀតណាមភូមិភាគខាងជើង បានលើកថ្ងៃនៃការរៀបចំមហាសន្និបាតលើកទី​​២២ ប្រចាំឆ្នាំ មកថ្ងៃទី​២៩​ ខែវិច្ចិកា ឆ្នាំ​២០១១វិញ។ដូចនេះសូមបងនិស្សិតបានជ្រាប និងសូមចូលរូមអោយបានគ្រប់គ្រប់គ្នា​​។

Advertisements

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: