នៅថ្ងៃទី​ ០៥​ ខែវិច្ចិកា ឆ្នាំ​២០១១ ក្រុមនិស្សិតខ្មែរយើងនៅអន្តេវាសិកដ្ខាន តេ​4 និងអា 3 នៅវៀតណាមភូមិភាគខាងជើង និងរៀបចំពិធីរំលឹកបុណ្យឯករាជ្យជាតិខ្មែរ លើកទី ៥៨ នៅអន្តេវាសិកដ្ខាន អា3។ដូចនេះសូមបងប្អូននិស្សិតបានជ្រាប និងសូមចូលរូមអោយបានគ្រប់គ្រប់គ្នា​​។

Advertisements

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: