១.បញ្ចូលអក្សរក្នុងកម្មវិធីSMPLAYER ជាភាសាខ្មែរ

នេះជាកម្មវិធីចាក់បទចំរៀងទំហំតូច​ ដែលអាចចាក់បទចំរៀងពី​URL ផ្សេងៗ ហើយអាចេ មើល​ឌីវីឌី​បាន​ទៀត​ផង។ កម្មវិធីអាចេបំលែងទៅជាអក្សរខ្មែរបានផងដែរ។

​​ អ្នក​​ទាញទាយយកវានៅទីនេះ ។ ក្រោយពីយើងបានទាញយកកម្មវិធីនេះរូចហើយ យើងអាចដំនើរកា ​install វានៅលើម៉ាស៊ីនរបស់អ្នក។ចំណែក​ឯ​ការបំលែង​ជា​ភាសា​ខ្មែរ​នោះ ជាដំបូងសូម​អនុវត្តតាមជំហ៊ានខាងក្រោមនេះ៖

  1. ជំហ៊ានទី១៖យើងត្រូវទាញយកកញ្ចប់​អក្សរខ្មែរជាមុនសិន  ទាញ​យក បន្ទាប់មក​ extract វាចេញ SmplayerKhmer (km).rar
  2. ជំហ៊ានទី២៖សូម​កូពី​ឯកសារ smplayer_Khmer (km).qm ទៅកាន់ C:\Program Files\SMPlayer\translations                                  
Advertisements

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: