ការចុះសួរសុខទុក្ខរបស់សមាគមនិស្សិតខ្មែរ
កាលពីថ្ងៃទី១៣​ខែមីនាឆ្នាំ​២០១១​​ក្រុមសមាគមនិស្សិតភូមិភាគវៀតណាមខាងជើង និង​លោកអ៊ុំទូតប្រចាំប្រជាមានិតវៀតណាម​ បានចុះសូរសុខទុក្ខប្អូនៗនៅសាលាមិត្តភាពតេ៨០ (សឺនតី)។គោលបំណងដើម្បី៖
១.សួរពីបញ្ហារស់នៅ និងការរៀនសូត្រភាសាវៀតណាម
២.ផ្តល់បទពិសោធន៏ និងឡើងទឹកចិត្តដល់ប្អូនៗអោយខិតខំរៀន
៣.ចុះសូរសុខលោកគ្រូ អ្នកគ្រូវៀតណាម​ និងបញ្ហាផ្សេងៗទៀត
នេះជាកាតព្វកិច្ចមូយដែលសមាគមនិស្សិតយើងតែងយកចិត្តទុកដាក់ដល់បងប្អូន
និស្សិតខ្មែរដែលរស់នៅវៀតណាម។

Advertisements

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: