ការចួលរូមផ្តល់ថវិកាដល់សមាគមនិស្សិតភូមិភាគខាងជើង
ក្រោយពីបានធើ្វរកិច្ចប្រជុំកាលពីថ្ងៃទី​០២ ​ខែ មករា​​​ ឆ្នាំ​២០១០​កន្លងមកនេះសមាគមនិស្សិតយើងបានសំរេចសូមអោយនិស្សិតដែលរស់នៅនិង បន្តការសិក្សានៅវៀតណាមភូមិភាគ
ខាងជើង​ជួយផ្តល់ថវិកាដល់សមាគមនិស្សិត ម្នាក់ៗត្រឹមតែ​ ២០០០០ដុងតែប៉ុណ្តោះ។ថវិកាដែលក្រុមនិស្សិតយើងផ្តល់អោយនេះគឺយក
មកដើម្បីបំពេញតំរូវការ និងការងារដែលសមាគមនិស្សិតបានចូលរូមដូចជា៖
១.​ ការចំណាយទៅលើការចុះសូរសុខទុកបងប្អូននិស្សិតនៅតាមសកល
វិទ្យាល័យ​ រឺសាលាផ្សេងៗ
២.ការចំណាយទៅលើ​ឯកសារ និង​​ សំភារះផ្សេងៗ
៣.ចំនាយទើលើបញ្ហាដែលនិស្សិតបានជូបប្រទះ​(បើអាចធើ្វទៅបាន)
ដូចនេះសូមបងប្អូនយើងជូយផ្តល់ថវិកាដល់សមាគមយើងដើម្បីអោយសមាគមយើងមាន
លទ្ធភាពអាចធ្វើរការនិងចូលរូមបំពេញកាតព្វកិច្ច។

Advertisements

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: