ការសួរសុខទុក្ខ


កាលពីថ្ងៃទី​២៦​ខែធ្នូ ឆ្នាម២០១០​ក្រុមនិស្សិតនៃសកលវិទ្យាល័យឪសថសាស្រ្តហាណូយបាននាំគ្នាចុះ

ទៅសួរសុខទុក្ខបងប្អូននិស្សិតនៅសាលាមិត្តភាណតេ៨០​ ហើយក៏មានគោលបំណង៖

១,ណែនាំពីការសិក្សាភាសាវៀតណាម

២,ណែនាំពីការស់នៅ​ និង​ជូយផ្តល់ពីការថែរក្សាសុខភាពពេលរដូវរងារមកដល់

២,ប្រកូតបាល់ទះ​ និងបាល់ទាត់ជាលក្ខណះមិត្តភាព

នេះជាសកកម្មភាពមួយដែលនិស្សិចខ្មែរយើងបានធ្វើរ និងចូលរូមណែនាំពីការស់នៅ

របស់បងប្អូនយើងនៅវៀតណាម។

Advertisements

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: