ថ្ងៃទី​០៥​ខែធ្នូ​ ឆ្នាំ​ ២០១០​​ ក្រុម​និស្សិតខ្មែរនៅអន្តេវេសិក្សាដ្ឋាន​តេ៤ និងអា៣​,ថៃប៊ិញ ព្រមទាំងអន្តេវេសិកដ្ឋានស្ថាបត្យកម្មហាណូយបានធ្វើរដំណើរ
ទៅសួរសុខទុក្ខបងប្អូននៅសឺនតី(ខេត្តហាតី វៀតណាម)។គោលបំណងទៅទីនោះដើម្បី៖
១).សួរសូរសុខទុក្ខប្ងូនៗនៅទីនោះ ពីបញ្ហារស់នៅ និងការសិក្សា
២).ជូយដោះស្រាយនិងណែរនាំពីការសិក្សាភាសាវៀតណាម
៣)ប្រកួតបាល់ទាត់,បាល់ទះជាលក្ខណះមិត្តភាព
នេះជាសកម្មភាពមួយដែលបងប្អូននិស្សិតខ្មែរយើងតែង
តែជូយគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីជូយដោះស្រាយនិង
ផ្តល់ពីបទពិសោធន៏ខ្លះពីការសិក្សា​។

Advertisements

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: