លិខិតចូលរួមរំលែកទុក្ខ 

 

យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជានិស្សិតខ្មែរកំពុងសិក្សានិងស្រាវជ្រាវនៅប្រទេសវៀតណាម

មានការសោក ស្តាយនិងរន្ធត់ចិត្តជាអនេកពេលបានទទួលដំណឹងអំពីឧបត្តិវហេតុនៅក្នុង


រាត្រីថ្ងៃទី ២២ ខែ វិច្ឆិកាឆ្នាំ ២០១០ បណ្តាលអោយប្រជាជនខ្មែរជាច្រើនទទួលមរណ:ភាព


និងទទួលរងគ្រោះ។យើងខ្ញុំក៏ដូចជាបងប្អូនប្រជាជនខ្មែរកំពុងរស់នៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេស

សូមចូលរួមរំលែកទុក្ខជាមួយគ្រួសារជនរងគ្រោះក្នុងឧបត្តិវហេតុដ៏សែនរន្ធត់នេះ។
ជាចុងក្រោយនេះយើងខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំនរគុណដល់បងប្អូនម្ចាស់ជំនួយដែលបានចូលរួម
ទាំងកំលាំងកាយ កំលាំងចិត្តនិងថវិការដើម្បីចូលរួមចំណែកក្នុងការរំលែកទុក្ខបង

ប្អូនគ្រួសារជនរងគ្រោះ។
សូមអរគុណ!

Advertisements

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: