និស្សិតខ្មែរ

កាលពីថ្ងៃពីថ្ងៃទី២២ ខែមិថុនា​ ឆ្នាំ២០១០និស្សិតខ្មែរដែលបានសិក្សានៅវៀតណាមក្នុងទីក្រុងហាណូយ(តេបូន និង​អាបា)បានចូលរូមទទូលសមេ្តចឳ,សមេ្តចម៉ែ និងព្រះមហាក្សត្រខ្មែរ​ ព្រះករុណា សម្តេចព្រះបាទ​ បរមនាថ នរោត្តម​ សីហមុនី​​ក្នុងព្រះរាជ
ទស្សកិច្ចក្នុងប្រទេសនេះរយះពេល៤ថ្ងៃ។ហើយក៏បានជូនដំណើរសម្េតចយាងមកព្រះនគរ
វិញនៅថ្ងៃទី២៥ ខែមិថុនា​ឆ្នាំ២០១០ផងដែរ។
នេះជាកាតព្វកិច្ចរបស់និស្សិតខ្មែរដែលសិក្សានៅវៀតណាមដែលបាន​ចូលរូម ហើយនិស្សិតយើងទាំងអស់ក៏មានចិត្តសប្បាយ
រីករាយយ៉ាងខ្លាំងដែលមានឳកាសបានទទួលនិងជូនដំណើរសម្តេចព្រះមហាសក្សត្រខ្មែរ។

Advertisements

One Response to

  1. van kea ថា:

    ថ្ងៃនេះ Free សៀវភៅអោយមួយក្បាលអាចមានប្រយោជន៍ដល់មិត្តអ្នកនិងអ្នក 😀
    http://kheavan.wordpress.com/2010/07/05/2308/

%d bloggers like this: