ចំណង​ជើង​គេហទំព័រ

និស្សិតខ្មែរដែលមករៀននៅវៀតណាម

នេះជាចំនួននិស្សិតខ្មែរដែលមករៀននៅវៀតណាម និង លទ្ធផលនៃការសិក្សាភាសាវៀតណាម ថ្នាក់ត្រៀមចូលមហាវិទ្យាល័យ។ ចំនួននេះរាប់ទាំងនិស្សិតដែលជាប់អាហារូបករណ៏ ទាំងនិស្សិត ដែលមករៀននៅទីនេះដោយ ការបង់ប្រាក់ដោយខ្លួនឯង ឬតាមរយៈខ្សែស្រាលាយអីផ្សេងៗ។ តែចំនួននេះមិនទាន់អស់ទេ វាគ្រាន់តែជាចំនួននិស្សិតដែលមករៀននៅវៀតណាមហើយបណ្តុះ បណ្តាលភាសានៅសាលាមិត្តភាពតេ៨០ប៉ុណ្ណោះ។ នៅមានច្រើនទៀតដូចជាខាងទាហ៊ាន ខាងស្រាវជ្រាវផ្សេងៗ អនុបណ្ឌិត បណ្ឌិតអី ជាដើម។


មើលនៅទីនេះ ចំនួននិស្សិតដែលមករៀននៅវៀតណាម  (ដកស្រង់ពីឃូន​ រតនា)

(http://huunghi80.edu.vn)នេះជាវែបផ្សាយរបស់សាលាមិត្តភាបតេ៨០

Advertisements

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: