កម្មវិធីកុំព្យូទ័រមួយចំនួន


ខ្ញុំចង់ផ្តល់នៅអ្វីដែលមិត្តត្រូវការ​​ ដែលមានអត្ថប្រយោជន៏ដល់ការស្រាវជ្រាវថ្មី​។

បើសិនមិត្តចង់ដោនឡូត មិត្តគ្រាន់ចុចលើរូបជាកាស្រេច។

1.Google Destop

google destop

១.កម្មវិធីនេះសំរាប់លំអរនៅលើអេក្រង់កុំព្យូទ័រយើង​ តែវាក៏មានអត្ថប្រយោជន៏ច្រើនផងដែរ សំរាប់អ្នកដែលចូលចិត្តកំសាន្ត និងចង់ដាក់តាំងនៅប្រតិទិន ,ម៉ោង….។Google destop ជូយយើងអោយងាយស្រូលរកវែបនៅលើgoogle។ម្យ៉ាងទៀតវាក៏ជាកម្មវីធី

ដែលផ្តត់ផ្គង់អោយយើងស្វែងរកនៅអ៊ីម៉ែល,ឯកសារ,រូបភាព,ចំរៀង,លែង

ឆាត,….ជាដើម។

2.McAfee


MCAfee ativirus

  1. 2.កម្មវិធីនេះ ត្រូវបានដោនឡូតប្រហែល​៣៨​លានដង​។វាជាកម្មវិធីកំចាត់មេរោគ​មួយដ៏ល្អ​បំផុត។វាជួយកំចាត់នៅមេរោគពពូកspyware ហើយ​unwared process…ជាដើម។

3.Eset NOD32 Ativirus

3.កម្មវិធីកំចាត់មេរោគនេះក៏មានការពេញនិយមពីអ្នកប្រើ

ប្រាស់កុំព្យូទ័រផងដែរ។ដើម្បីសុវត្ថិភាពនិងការពារកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក​​​ អ្នកគួរជ្រើសរើសកម្មវិធីកំចាត់មេរោគដែលល្អ និងសមស្របនិងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក​។

សព្វថ្ងៃនេះ កម្មវិធីនេះជាកម្មវិធីកំចាត់មេរោគ​​​ដល់ល្អនៅលើទីផ្សា​ ដែលវាអាចកំចាត់បាននៅពពូកvirus,spyware,trojan…..និងប្រភេទផ្សងៗដែលឆ្លងតាមinternet.

4.Zerospyware 3

4.As free software so some features will be limited as scans in real time (ie have any spyware attacks are not discovered that this software can detect and kill when this software scans your computer).

វាក៏ជាកម្មវិធីកំចាត់មេរោគពពូក spyware ផងដែរ​។

5.Kaparsky Ati-virus

KAKAV Personal Pro provides a comprehensive protection with ingredients plus the engine stop and check the acts of a comprehensive, suitable for users who are experienced in finding the virus prevention tool best.

កម្មវិធីកំចាត់មេរោគនេះពិតជាសំខាន់ និងមានគុណភាពល្អ​ ម្យ៉ាងទៀតមានមនុស្សជាច្រើនបាននាំគ្នាប្រើប្រា

ស់។

6.Rissing Ativirus 2009


6.Rising Antivirus 2009 can help your computer against viruses, trojans, worms and other malicious programs most popular. In addition, other security features such as Defense, Unknown Virus Scan & Clean and Patented Smartupdate also help protect computer users effectively.

Advertisements

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: