ប្រាក់ខែនិស្សិត


ប្រាក់ខ្មែររបស់និស្សិតខ្មែរនៅវៀតណាម ម្នាក់ៗអស់ស្ទះហើយ ច្រើនដល់កហើយ ចាយមិនដែលគ្រប់ ភាគច្រើនចាយបានមួយសប្តាហ៏ ឬសន្សំ រិះថាំបំផុតហើយចាយបាន កន្លះខែ អ្នកខ្លះគ្រាន់តែបើកមកភ្លាមសងគេ ដែលជំពាក់ខែមុនៗ អស់ភា្លម គ្មានសល់។

បើអ្នកដែលម៉ែឪគេធូរធាទៅរាងគ្រាន់បើ តែចំពោះអ្នកក្រវិញយ៉ាប់ដល់ក។ ប្រាក់ខែសព្វថ្ងៃបើគិតមើលទៅផ្គត់ផ្គង់បានតែបាយទឹកធម្មតាប៉ុណ្ណោះ ចុះមនុស្សយើង ចេះតែញាំបាយប៉ុណ្ណឹងទេឬ?ហេហេហេហេ សូម្បីតែទិញរបស់របររៀនក៏ត្រូវរិះថាំបំផុត

ដែរ​ ទើប អាចទៅរួច ហើយបើថ្ងៃណាចង់ហ៊ឺហារតិចតួចអី ប្រាកដជាយ៉ាប់ហើយខែណឹងនោះ។ ដូចអ្នកដែលរៀនស្ថាប្យកម្មនៅហាណូយអញ្ចឹង សូម្បីតែរកលុយ Print ប្លង់មិនបានផង​ ព្រោះវារាងថ្លៃគ្រាន់បើដែរនឹង។  ហើយសាលាខ្លះ ទៀតក៏តំរូវអោយនិស្សិតបង់លុយដែរ។ ឥឡូវហ្នឹងមួយៗគ្រវីក្បាលគ្រប់គ្នាហើយ….

Advertisements

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: