អំពីពូកយើងខ្ញុំ

ពូកយើងជាក្រុមនិស្សិតដែលរស់នៅ និងកំពុងបន្តការសិក្សានៅ

ប្រទេសវៀតណាមបានបង្កើតប្លុកនេះឡើងមានគោលបំណង:

 • គោលបំណង:

.ផ្តល់ពត៌មាន,ការស់នៅ និងការសិក្សារបស់ក្រុមនិស្សិតខ្មែរនៅវៀតណាម។
.​ផ្សបផ្សាយវប្បធម៌ និងប្រពៃណីខ្មែរដែលក្រុមនិស្សិតខ្មែរបាននាំគ្នាប្រារព្ធ​ដូចជា

ថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ​..ជាដើម។
. ផ្តល់ពត៌មានដល់និស្សិតខ្មែរដែលចង់បន្តការសិក្សានៅប្រទេស
វៀតណាម​។
.ផ្តល់ពត៌មានខ្លះពីនិស្សិតរៀននៅសកលវិទ្យាល័យនានានៅវៀតណាម ។
.ភ្ជាប់linksរបស់ក្រុមសមាគមនិស្សិតខ្មែរដែលសិក្សានៅប្រទេសផ្សេងៗ
៦.
បានភ្ចាប់នៅinksផ្សេងៗដែលមានប្រយោជន៏ដល់ការសិក្សារបស់

ក្រុមនិស្សត

ទោះបីវាមិនមានពត៌មានលំអិតច្រើនក៏ដោយប៉ុន្តែវាក៏អាចជូយដល់ក្រុម

និស្សិតខ្មែរដែលមានគោលបំណងចង់បន្តការសិក្សានៅវៀតណាមផងដែរ​។
ប៉ុន្តែបើសិនមានអ្នកណាចង់ដឹងពត៌មានបន្ថែមទៀត ​អ្នកគ្រាន់តែ ស្នើរមកពូកយើងតាមប្លុកនេះ ។ពូកយើងនិងឆ្លើយតមដោយរីករាយ។

ទីបញ្ចប់នេះពូកយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរីករាយណាស់​ ដោយបានបង្កើតប្លុកនេះឡើងមកដើម្បីជូយរូមផ្តល់ពត៌មានខ្លះ

ដល់ក្រុមនិស្សិតដែលមានគោលបំណងចង់បន្តការសិក្សានៅវៀតណាម។

ប្លុកនេះទើបតែចងក្រងឡើងក្នុងឆ្នាំ​២០០៩​​   ដូចនេះព្រិត្តិការណ៏

ឬពត័មានបានដកស្រង់ត្រិមតែនិស្សិតជំនាន់២០០៧​ -២០០៨​​​​ តែ

ប៉ុណ្ណោះ។ហើយម្យ៉ាងទៀតប្លុកនេះត្រូវបានចងក្រងដោយនិស្សិត​​ ២​ រួបតែប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែក៏មានការឯកភាពពីបងប្អូននិស្សិតផងដែរ។
ដូចនេះរាល់ពត័មានដែលបានបញ្ចូល  ទោះបីវាមិនបានទួលំទូលាយ​ប៉ុន្តែវា

=>បញ្ជីឈ្មោះគណកម្មានិស្សិតប្រចាំភូមិភាគខាងជើងវៀតណាមឆ្នាំ២០១២-២០១៣

No ឈ្មោះ ភេទ ឆ្នាំទី មុខតំណែង សកលវិទ្យាល័យ
ង៉ែត ចាន់ថុល
ប្រុស ប្រធាន(អនុបណ្ឌិត) វេជ្ជសាស្រ្តហាណូយ
សិរី ម៉ារឌី
ប្រុស អនុប្រធាន(កីឡា)(បណ្ឌិត) កសិកម្មហាណូយ
ក.ប៊ូ ស៊ីថា
ប្រុស សមាជិក(សិល្បះ)(អនុបណ្ឌិត) សេដ្ឋកិច្ចជាតិហាណូយ
ពុំ ស៊ីមុន
ប្រុស សមាជិក(បច្ចេកទេស) ស្ថាបត្យកម្មហាណូយ
ក.តៀម រតានី
ប្រុស សមាជិក(ហិរញ្ញវត្ថុ)(អនុបណ្ឌិត) សេដ្ឋកិច្ចជាតិហាណូយ
ហោ លីហៀង
ប្រុស សមាជិក(ទំនាក់ទំនង) ស្ថាបត្យកម្មហាណូយ


I).បញ្ជីឈ្មោះគណកម្មានិស្សិតប្រចាំអន្តេវាសិកដ្ធានតេ​ ៤ ឆ្នាំ២០១២-២០១៣

No ឈ្មោះ ភេទ ឆ្នាំទី មុខតំណែង សកលវិទ្យាល័យ
ថ្លោក ពិសី
ប្រុស ប្រធាន ពហុបច្ចេកទេសហាណូយ
កែវ សេរី
ប្រុស អនុប្រធាន(គណនេយ្យ) ពហុបច្ចេកទេសហាណូយ
ពេជ្រ ឌីដា
ប្រុស សមាជិក(សិល្បះ) ពហុបច្ចេកទេសហាណូយ
តាក់​ វាសនា
ប្រុស សមាជិក(បច្ចេកទេស) សេដ្ជកិច្ចហាណូយ
ប៊ិច ថារ៉ាត់
ប្រុស សមាជិក(ទំនាក់ទនង) ឪសថសាស្រ្តហាណូយ
ណៃ សៀតថាំង
ប្រុស សមាជិក (កីឡា) ឪសថសាស្រ្តហាណូយ

=>បញ្ជីឈ្មោះគណកម្មានិស្សិតប្រចាំភូមិភាគខាងជើងវៀតណាមឆ្នាំ២០១២-២០១២

No ឈ្មោះ ភេទ ឆ្នាំទី មុខតំណែង សកលវិទ្យាល័យ
ថុន សីហា ប្រុស ប្រធាន វេជ្ជសាស្រ្តហាណូយ
ឃួត រតនា ប្រុស អនុប្រធាន(អប់រំ.សង្គមកិច្ច) ស្ថាបត្យកម្មហាណូយ
មាស​ ពិសាល ប្រុស សមាជិក(កីឡា) ឪសថសាស្រ្តហាណូយ
វ៉ាន់ ឃា ប្រុស សមាជិក(ហិរញ្ញវត្ថុ) ស្ថាបត្យកម្មហាណូយ
ឈឿម សំបូរ ប្រុស សមាជិក(បច្ចេកទេស) ពហុបច្ចេកទេសហាណូយ
សុន ចន្ទ័សុវណ្ណារឺទ្ធ ប្រុស សមាជិក(សិល្បះ) ពហុបច្ចេកទេសហាណូយ

១.បញ្ជីឈ្មោះគណកម្មានិស្សិតប្រចាំអន្តេវេសិក្សដ្ឋានតេបូន ឆ្នាំ​២០១១-២០១២

No ឈ្មោះ ភេទ ឆ្នាំទី មុខតំណែង សកលវិទ្យាល័យ
ជៃ​ មូលីន ប្រុស ប្រធាន ឪសថសាស្រ្តហាណូយ
ស​ វុទ្ធី ប្រុស អនុប្រធាន(គណនេយ្យ) ឪសថសាស្រ្តហាណូយ
សុន​ ចន្ទ័សុវណារិទ្ឋ ប្រុស សមាជិក(សិល្បះ) ពហុបច្ចេកទេសហាណូយ
ពុំ​ ស៊ីមន ប្រុស សមាជិក(បច្ចេកទេស) ពហុបច្ចេកទេសហាណូយ
សា វាសនា ប្រុស សមាជិក(ទំនាក់ទនង) សំណង់ស៊ីវិលហាណូយ
លី ណារ៉ែន ប្រុស សមាជិក (កីឡា) ឪសថសាស្រ្តហាណូយ


=>បញ្ជីឈ្មោះគណកម្មានិស្សិតប្រចាំភូមិភាគខាងជើងវៀតណាមឆ្នាំ២០១០-២០១១

No ឈ្មោះ ភេទ ឆ្នាំទី មុខតំណែង សកលវិទ្យាល័យ
ឡាច ចន្ទ័ថេត ប្រុស អនុ.២ ប្រធាន សុភាពសាធារណះ
ហ៊ិន​ វីរះ ប្រុស អនុប្រធាន(អប់រំ.សង្គមកិច្ច) ឪសថសាស្រ្តហាណូយ
ក.វ័ន្ត សុផាត ស្រី សមាជិក(សិល្បះ) ពហុបច្ចេកទេសហាណូយ
អ៊ឹង មករា ប្រុស សមាជិក(កីឡា) ស្ថាបត្យកម្មហាណូយ
ស្រេង ហ៊ូង ប្រុស អនុ.១ សមាជិក(បច្ចេកទេស) វេជ្ជសាស្រ្តហាណូយ
ហ៊ត​​ រចនា ប្រុស អនុ.១ សមាជិក(ហិរញ្ញវត្ថុ) វេជ្ជសាស្រ្តហាណូយ

១.បញ្ជីឈ្មោះគណកម្មានិស្សិតប្រចាំអន្តេវេសិក្សដ្ឋានតេបូន)

No ឈ្មោះ ភេទ ឆ្នាំទី មុខតំណែង សកលវិទ្យាល័យ
ពៅ​ សុខលាភ ប្រុស ប្រធាន សំណង់ស៊ីវិលហាណូយ

ជីម​ សំអាត
ប្រុស អនុប្រធាន(គណនេយ្យ) សំណង់ស៊ីវិលហាណូយ


មាស​ ពិសាល
ប្រុស សមាជិក(ទំនាកទំនង) ឪសថសាស្រ្តហាណូយ

វ៉ៃ សាវតា
ប្រុស សមាជិក(កីឡា) ពហុបច្ចេកទេសហាណូយ

ព្រំ​ វ៉ាន់នី
ប្រុស សមាជិក(បច្ចេកទេសទូទៅ) សំណង់ស៊ីវិលហាណូយ
ឈឿម​ សំបូរ ប្រុស សមាជិក (សិល្បះ) ពហុបច្្ចេកទេសហាណូយ

២.បញ្ជីឈ្មោះគណកម្មានិស្សិតប្រចាំអន្តេវេសិក្សដ្ឋានស្ថាបត្យកម្មហាណូយ)

No ឈ្មោះ ភេទ ឆ្នាំទី មុខតំណែង សកលវិទ្យាល័យ

ឃូន​ រតនា
ប្រុស ប្រធាន សំណង់ស្ថាបត្យកម្មហាណូយ

វ៉ាន់ ឃា
ប្រុស អនុប្រធាន(កីឡា) សំណង់ស្ថាបត្យកម្មហាណូយ
រង្ស សុវណ្ណារ៉ា ប្រុស សមាជិក(សិល្បះ) សំណង់ស្ថាបត្យកម្មហាណូយ

លាក់ សេត
ប្រុស សមាជិក(បច្ចេកទេស) សំណង់ស្ថាបត្យកម្មហាណូយ

៣.បញ្ជីឈ្មោះគណកម្មានិស្សិតប្រចាំអន្តេវេសិក្សដ្ឋានវេជ្ជសាស្រ្តថៃប៊ិញ

No ឈ្មោះ ភេទ ឆ្នាំទី មុខតំណែង សកលវិទ្យាល័យ
ម៉ៅ​ សោភណ្ឌ័ ប្រុស ប្រធាន េវជ្ជសាស្រ្តថៃប៊ិញ
ឡេង​ សុបញ្ញា ប្រុស អនុប្រធាន(ហិរញ្ញវត្ថុ) េវជ្ជសាស្រ្តថៃប៊ិញ
ស៊ីម សុជាតិ ប្រុស សមាជិក(រស់នៅ) េវជ្ជសាស្រ្តថៃប៊ិញ
ក.សាន សុពរ័ ស្រី សមាជិក(សិល្បះ) េវជ្ជសាស្រ្តថៃប៊ិញ
ប្រាក់​ យង់ ប្រុស សមាជិក(កីឡា) េវជ្ជសាស្រ្តថៃប៊ិញ

៤.បញ្ជីឈ្មោះគណកម្មានិស្សិតប្រចាំអន្តេវេសិក្សដ្ឋានអា៣

No ឈ្មោះ ភេទ ឆ្នាំទី មុខតំណែង សកលវិទ្យាល័យ
លន់​​ ផល ប្រុស អនុ.១ ប្រធាន សុខាភិបាលហាណូយ
ចែម សមិទ្ធិ ប្រុស អនុ.១ អនុប្រធាន(ទំនាក់ទំនង) សុខាភិបាលហាណូយ
ក.តាន់ សុអេង ស្រី សមាជិក(ហិរញ្ញវត្ថុ) សេដ្ឋកិច្ចហាណូយ
ស៊ូ​ សុភាព ប្រុស សមាជិក(កីឡា) ពហុបច្ចេកទេស
ស្រ៊ី ជា ប្រុស អនុ.១ សមាជិក(សិក្សា) ពហុបច្ចេកទេស
ក.នុត ថាវី ស្រី សមាជិក(សិល្បះ) សេដ្ឋកិច្ចហាណូយ`
Advertisements

52 Responses to អំពីពូកយើងខ្ញុំ

 1. studentkh ថា:

  អូយបងសាវតាពិតជាមានប្រវត្តិខ្លាំងក្លាណាស់ណ

 2. studentkh ថា:

  ខំរៀនទៅប្រាកដជាបានសំរេចមិនខាន។ រៀនផង sap ផងទើបអនាគត់មាន
  បទពិសោធន៍ច្រើន។

 3. សូមធ្វើការរិះគន់ដើម្បីស្ថាបនា៖
  ១ ការសរសេរជាភាសាអង់គ្លេស នៅមានបញ្ហា ព្រោះមានកំហុស ដូចជា Name’s father or Name’s mother ដូចជាមិនមែនសរសេរចឹងដឹង? ហេហេ (នៅមានទៀត)
  ២ នៅមាន article ខ្លះដាក់ ឬ មិនដាក់ គួរមើលឡើងវិញ! មានការសរសេរឈ្មោះទីកន្លែងខ្លះខុស ជាដើម ! នេះជាកន្លែងផ្តល់ពត៍មាន ចឹងការសរសេរទាមទារការច្បាស់លាស់(តាមរយៈ slogan ដែលសរសេរខាងលើ) ព្រោះទីនេះនឹងមានបងប្អូនខ្មែរយើងឬ បរទេសគេ មើលដែរ!

 4. Khuon Ratana ថា:

  បងសាយ័ន្តជួយស្ថាបនាផង! បងសាវតា គាត់នៅបន្ទប់​ 404 T4។ បងប្រាកដជាស្គាល់ហើយមែនទេ​ ហិហិហិហិ

 5. vankhea ថា:

  ស្ងាត់ៗលួចបង្កើតប្លកមួយហើយដាក់ឈ្មោះបានទូលំទូលាយណាស់ហ្ន

  ហាហាហា ក្រៅពីអ្នកបង្កើតទៅគ្មានអ្នកណាដឹងសោះ។ មើលទៅទាល់

  តែនិស្សិតនៅវៀតណាមនឹងដឹងពីឈ្មោះនិងលេខកូដទាំងអស់គ្នារបស់ប្លក

  នេះទើបអាចដាក់ឈ្មោះនេះបាន ហាហាហា។ តែសរសេរខុសបន្តិច ហាហា

  គេជេរដោយខ្ញុំដែរហើយមើលទៅ ហាហាហា។ បងសាយ័ន្តកុំប្រកាន់អីបើ

  ចង់អោយប្លកនេះដើរទៅមុខបានល្អជួយគ្នាម៉ាដៃម៉ាជើងទៅវាគ្មានស្អីពិបាកទេ

  ហេហេហេ។

 6. ស្គាល់ច្បាស់ណាស់! ហាហា គ្រាន់តែស្តាប់ឈ្មោះគឺដឹងថាស្គាល់បាត់! តែ T4 អត់មានបន្ទប់ ៤០៤​ ទេ! ព្រះអង្គម្ចាស់ហ្នឹងគង់នៅ បន្ទប់ ៤០៣ ទេ ! ហេហេ

 7. និស្សិតខ្មែរ ថា:

  បានអរគុណឆ្លើយបានល្អ​ណាស់។កុំប្រកាន់

 8. Khuon Ratana ថា:

  ហិហិហិហិហិ​ ខ្ញុំទៅលេងបន្ទប់ ព្រះអង្គម្ចាស់ហ្នឹងប៉ុន្មានដងដែរ តែនៅតែមិន ចាំលេខបន្ទប់ ស្មានថា 404 តាមពិត 403 សោះ:D

 9. មិនមែនថាខ្ញុំមិនជួយឯណា ! តែចាំមើលថា អាចជួយបានប៉ុណ្ណា! ហើយទីនេះអាចជាទីផ្តល់ពត៍មានដែរ ឬ ទេ!?តើមានគេស្គាល់បានយ៉ាងណាហើយ!? ចាំមើលមួយរយៈសិនទៅ! ដោយសារតែខ្ញុំនៅយួនដែរ បានជាទាមទារអោយពត៍មានមានភាពច្បាស់លាស់! ចៀសវាគេចាប់ចំនុច​បាន តបសម្តីនឹងគេមិនកើត! ហេហេ

 10. រចនា ថា:

  សួស្ដី! រីករាយ​ដែល​បាន​ស្គាល់ ហើយ​ក៏​ជូន​ពរ​ឱ្យ​សំណាង​ល្អ​គ្រប់​គ្នា​ណា៎! 😀

 11. វាជាទីគួរអោយរីករាយនៅពេលយើងមានសមាជិកមកពីគ្រប់ជ្រុងនៅលើពិភពលោក, ហើយសូមរីករាយផងដែលបានមកដល់ភូមិ១នេះ, បើទោះសមាជិកទាំងអស់មិនមានទីតាំងរួមគ្នាក៏ដោយ, តែមានគោលបំណងរួមគ្នាមួយ គឺចែករំលែកនូវពត៌មានដែលដឹងដោយប្រើប្រាស់ នូវភាសាខ្មែរ សំរាប់ជាការជំរុញអោយការប្រើប្រាស់អក្សរខ្មែរយូនីកូដនៅលើពិភព អ៊ីនធើណេតមានការរីកចំរើន! ស្វាគមន៍!

 12. oudomheng ថា:

  ខ្ញុំ​ក៏​សូម​គាំទ្រ​យោបល់​របស់​ក្មេងស្រែ… សូម​សំណាងល្អ​និស្សិតខ្មែរ!! យុវជន​ខ្មែរ!!

 13. Ratana ថា:

  ពីររូបហ្នឹង ឈ្មោះអីខ្លះទៅ?

 14. studenkh ថា:

  Two persons who made this blog are Vai savta and khoun ratana.

 15. Sokhuor ថា:

  ខ្ញុំបាទជានិសិ្សតនៃសកលវិទ្យាល័យន័រតុនឆ្នាំទី​៣​ មានអំណរយ៉ាងខ្លាំងដែរ​និសិ្សត​ខ្មែរមានគំនិតល្អដែលបានបង្កើតនូវវេបសាយនេះ ដើម្បីឲ្យពួកយើង​អាច​យល់​ដឹងបានច្រើនអំពីការរស់នៅនិងការសិក្សាផងនោះ ។
  សូម​ឲ្យ​ពួក​បង​មានតែសុខភាពល្អដើម្បីបានមកជួយអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជាទាំងអស់​គ្នា​។

  • studentkh ថា:

   អរគុណ​សំរាប់ការសរសើរនេះ ពូកយើងមានចិត្តសប្បាយរីករាយណាស់ដែលមានអ្នកជូយគាំទ្រ។ពូកយើងនិង
   ខិតខំបញ្ចូលពត័មានដែលនិស្សិតខ្មែរនៅវៀតណាមបានចូលរូម និងសូមឆ្លើយតបតាមតំរូវការរបស់បងប្ងូនគ្រប់គ្នា។
   I welcome forever!

 16. មើល មើល កែ អក្ខរាវិរុទ្ធ ផង! ហេហេ

 17. ភា ថា:

  នេះគ្រាន់តែជាសមាគមនិសិស្សខ្មែរនៅភាគខាងជើងវៀតណាមតែប៉ុណ្ណោះ៕ តែខ្ញុំគិតថាល្អខ្លាំងណាស់ដែលដំបូងគ្រាន់តែអានភ្លាម ព្រឺសំបុរអស់! នៅវៀតណាមនឹងគេដែរតែអត់ដែលដឹងថាមានសមាគម​ ហាហាហ! ខ្ញុំចង់ចូលរួមសហការណ៏ ពីភាគខាងត្បូងដែរដើម្បីអោយកាន់តែទូលំទូរលាយជាងនេះ៕ តើបងយល់យ៉ាងណាដែរ?

  • studentkh ថា:

   បាទយល់ព្រមតែនេះគ្រាន់ប្លុកមូយជូយដល់ការផ្សព្វផ្សាយពីដំនឹងនៃនិស្សតខ្មែរយើងនៅភាគខាងជើងតែប៉ុណ្ណោះ ខ្ញុសំទោសដែលមិនអាចបញ្ងូលពត័មានពីនិស្សិតខ្មែរយើងនៅភាគខាងជើងណា.។។។ព្រោះខ្ញុំនៅឆ្ងាយពេក​ណា។។អរគុណ

 18. ភា ថា:

  បងហា? អាចអោយខ្ញុំសុំកូដ HTML រូបទង់ជាតិខ្មែរដែលហោះនៅខាងលើបានទេ? ចាប់អារម្មណ៍ដល់ហើយ អរគុនទុកជាមុន

  • studentkh ថា:

   ok …អ្នកចង់បានទង់ជាតិដែលលោតម្តងទង់ជាតិខ្មែរ,ម្តងទង់ជាតិសាសនា,ម្តងទង់ជាតិវៀតណាមមែនទេ។បើសិនមែនអ្នកគ្រាន់select on it ,after that u will see one website to how about upload this one na…u can do it.Or បើសិនអ្នកចង់បានទង់ខ្មែរ​ដែលសិ្តតនៅក្នុងទំព័រៈអំពីពូកយើង៖អ្នកគ្រាន់តែចាប់ទាយវាចូលទៅក្នុងwordprace របស់អ្នកនៅបានlog in ជាការស្រេច។

 19. ចុចលើ វ៉ិបសាយនេះ —-> http://www.itcambo.com
  វចនានុក្រម: ខ្មែរ-អង់គ្លេស
  វចនានុក្រម: អង់គ្លេស-ខ្មែរ
  វចនានុក្រម: ខ្មែរ-ខ្មែរ សម្តេចជួន ណាត
  វចនានុក្រម: អង់គ្លេស-អង់គ្លេស
  វចនានុក្រម: សេដ្ឋកិច្ច
  វចនានុក្រម: ព័ត៌មានវិទ្យា កុំព្យូទ័រ
  វចនានុក្រម វិស្វកម្មអេឡិចត្រូនិច
  វចនានុក្រម: គណិតវិទ្យា
  វចនានុក្រម: រូបវិទ្យា
  វចនានុក្រម: ពេទ្យ
  វចនានុក្រម: ច្បាប់

 20. roth phan ថា:

  hi dear sir/m
  i want know information of student just arrive to viet nam sep 2012
  can tell me
  thank and best regard

 21. សៅសុភក្តិ ថា:

  សួស្តីមិត្តរួមសញ្ជាតិទាំងអស់គ្នា,បច្ចុប្បន្ននៅប្រទេសវៀតណាមកំពុង​ចាប់ផ្តើមមានអ្នកជំនួយការេសវាកម្មជាភាសាខ្មែរជំនួយដល់បងប្អូនខ្មែរទាំងអស់ដែលកំពុងប្រើសេវាកម្មទូរស័ព្ទដៃMobifone នៅប្រទេស​វៀតណាមលោកអ្នកអាចប្រើលេខMobifone ហៅទៅកាន់លេខ​9393 9393 ហើយចុចលេខ5 ដើម្បីទទួលជំនួយភាភាសាខ្មែរ, ពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង07-00 ដល់ម៉ោង​20200 2020-20h00 តំលៃនៃការហៅចូល​ប្រព័ន្ធ​Free.

  • studentkh ថា:

   បាទ​!ខ្ញុំសូមអរគុណ ចំពោះការចូលរូមមើលប្លុកនិស្សិតខ្មែរនៅវៀតណាម។ហើយក៏សូមអរគុណនៅការដែលអ្នកបានប្រាប់ដើម្បីផ្តល់ភាពងាយស្រូលដល់និស្សិតខ្មែរ។ពូកយើងនិងចែកចាយពត៏មាននេះដល់បងប្អូនយើងអោយបានដឹង អរគុណ។

 22. សៅសុភក្តិ ថា:

  យើងជាខ្មែរដូចគ្នា,ហេតុអ្វីត្រូវប្រកាន់បក្សពួក​?

 23. សៅសុភក្តិ ថា:

  ជំនួយដល់ជនជាតិខ្មែរប្រើទូរស័ព្ទដៃMobifoneនៅវៀតណាម
  សួស្តីមិត្តរួមសញ្ជាតិទាំងអស់គ្នា,បច្ចុប្បន្ននៅប្រទេសវៀតណាមកំពុង
  ចាប់ផ្តើមមានអ្នកជំនួយកាសេវាកម្មជាភាសាខ្មែរជំនួយដល់បងប្អូនខ្មែរ
  ទាំងអស់ដែលកំពុងបំពេញការងារឬសិក្សាហើយកំពុងប្រើសេវាកម្ម
  ទូរស័ព្ទដៃ Mobifone នៅប្រទេសវៀតណាមលោកអ្នកអាចប្រើលេខ
  Mobifone ហៅទៅកាន់លេខ 9393 ហើយចុចលេខ 5 ដើម្បីទទួល
  ជំនួយភាភាសាខ្មែរ, ពេលវេលាឆ្លើយតបចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យ
  ចាប់ពីម៉ោង 07-00 ដល់ម៉ោង 20h00 តំលៃនៃការហៅចូលប្រព័ន្ធ ឥតគិតថ្លៃ។
  ថ្ងៃមុនខ្ញុំបានផ្ញើសារនេះម្តងហើយតែខ្វះលេខដោយសារអ៊ែរឺ។​​​​
  ខ្ញុំសូមផ្ញើជូនម្តងទៀត។

 24. សៅសុភក្តិ ថា:

  បាក់តេរីមានប្រយោជន៍ Lactobacillus reuteri. បាក់តេរីនេះភាសាខ្មែរហៅថាអ្វីដែរមិត្តទាំងអស់គ្នា?

 25. សៅសុភក្តិ ថា:

  តើបងណាដឹងថាពាក្យ( Data terminal equipment) DTE​បកជាភាសារខ្មែរមានន័យដូចម្តេចដែរ?

 26. សៅសុភក្តិ ថា:

  ពាក្យនេះប្រហែលជានិសិត្សផ្នែកបច្ចេកទេសគ្មានលទ្ធភាពអាចបកប្រែបានទេ,បានត្រឹមតែឈ្មោះនិសិត្យសំបកក្រៅ។

 27. សៅសុភក្តិ ថា:

  ( Data terminal equipment) DTE​

 28. sokhim eang ថា:

  អំពី​ភាសា​ យើងរៀនរយពេលប៉ុន្មានដែរ?

 29. សៅសុភក្តិ ថា:

  អគុណចំពោះចំលើយរបស់មិត្តទាំងអស់

 30. សៅសុភក្តិ ថា:

  បងប្អូនណាមាន Face Book អោយខ្ញុំសុំផងដើម្បីជំនួយគ្នាក្នុងបទពិសោឌន៍ការងារ

 31. ជំរាបសួរមិត្ត ! ខ្ញុំបាទនៅភ្នំពេញ កម្ពុជា ។ តើមិត្តមានវចនានុក្រម​ ខ្មែរ វៀតណាមទេ ?

ឆ្លើយ​តប

Please log in using one of these methods to post your comment:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

Google+ photo

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Google+ របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

w

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s

%d bloggers like this: