ចំរៀងនិងវីដេអូ

Enjoy

make avatar

ផលិតកម្មសាន់ដេរ​វ៉ុល​១៨១​ (​១០/១០/២០១៤)

sanday vol 181

ដោនឡូតនៅទីនេះ!

ផលិតកម្មថោនវ៉ុល​ ៣៦+៣៧+ ៣៨(២១/០៣/២០១៣)

Town-CD-vol-38

ដោនឡូតនៅទីនេះ​វ៉ុល​៣៨!

ដោនឡូតនៅទីនេះវ៉ុល៣៧!

ដោនឡូតនៅទីនេះវ៉ុល​៣៦!

ផលិតកម្មសាន់ដេរវ៉ុល ១៤០​(២៤/១០/២០១២)

ចំណងជើងបទចំរៀង៖

1 Songsa Tae Chmos (Pisey)
2 Teas Tpoil Sdam Angael Tpoil Sdam (James)
3 S’aek Chhop Yum (Oudom Mony)
4 Dermbey Bong (Pisey)
5 Tver Dermbey Kloun Aeng KOm Dermbey Bong Pek (James)
6 Kom Dor Songsa Ke Chhir Jab (James)
7 Nat Oun Baek Knea (Oudom Mony)
8 Tha Oun L’gnong Kor Ban (Pisey)
9 Joup Snae Nov Phnompenh (James)
10 Bongrean Besdoung Ouy Jes Phirk Sra (Oudom Mony)

ដោនឡូតនៅទីនេះ!

ផលិតកម្មសាន់ដេរវ៉ិល.១២៩(១៧/០៥/២០១២)

01. Cheat mun bong chopeak oun (by Hang Oudom Many ft. Kola)
02. Bong orb ke nik khernh teok pnek oun phong (by Sok Pisey)
03. Mouy matt sos tha lea vea yab nas ey (by Arn Kun Kola)
04. Sopheak mongkul chong kroy (by Sok Pisey)
05. Tngai kroy trov rean rous doy kmean bong (by Sok Pisey)
06. Nov kbae bong songsa bong tous kbae ke kor chea songsa bong (by Hang Oudom Many)
07. Songsa chas call prab bong tha oun kbot (by Arn Kun Kola)
08. Songsa chomnous (by Arn Kun Kola)
09. Adit songsa srolanh pas phaoun khnhom (by Hang Oudom Many)
10. Saob prous srolanh (by Hang Oudom Many

ដោនឡូតនៅទីនេះ!

newផលិតកម្មថោនវ៉ុល ២៤(២៦/០៣/២០១២)

និស្សិតខ្មែរនៅវៀតណាម

hereមិត្តអាចដោនឡូតនៅទីនេះ!

ផលិកម្មថោនវ៉ុល ២៣(២៦/០៣/២០១២)

និស្សិតខ្មែរនៅវៀតណាម

hereមិត្តអាចដោនឡូតនៅទីនេះ!

newផលិតកម្មសាន់ដេរវ៉ុល ១៣២(២៤/០៣/២០១២)

hereមិត្តអាចដោនឡូតនៅទីនេះ!

newផលិតកម្មសាន់ដេរវ៉ុល ១៣១(២៤/០៣/២០១២)

និស្សិតខ្មែរនៅវៀតណាម

hereមិត្តអាចដោនឡូតនៅទីនេះ!

newផលិតកម្មសាន់ដេរវ៉ុល១៣០(២៤/០៣/២០១២)

hereមិត្តអាចដោនឡូតនៅទីនេះ!

newផលិតកម្មសាន់ដេរវ៉ុល ១២៨ (២៥/០១/២០១២)

និស្សិតខ្មែរ

here

  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

hereផលិតកម្មសាន់ដេរ វ៉ុល ១២៦(២៥/០១/២០១២)

និស្សិតខ្មែរ


និស្សិតខ្មែរ

  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

hereផលិតកម្មប៊ីកមែន (២០/០១/២០១២)វ៉ុល  ១៧

ចំណងជើង៖
០១. អស់លទ្ធភាពមើលថែអូន (ឆាយ វិៈយុទ្ធ) (Os latpheab merl thae oun.mp3)
០២. មនុស្សល្អដូចអូនមិនសមស្រលាញ់បង (ហេង ពិទូ)(  Mnus laor doch oun min som srolanh bong.mp3)
០៣. សង្សារខ្ញុំសុំថែអ្នកចាស់ (លាង សុផាឡែន)( Songsa khnhom thae neak chas.mp3)
០៤. ស្នាមញញឹមក្បត់អារម្មណ៍ឈឺចាប់ (ស៊ីម៉ុន ថារ៉ូ)( Snam nhor nhem kbot arom chheu chab.mp3)

០៥. សង្សារបណ្ដោះអាសន្ន (ហេង ពិទូ)( Songsa bondos ason.mp3)
០៦. ឈឺចាប់បំផុតក្នុងជីវិត (ឆាយ វីរៈយុទ្ធ)(Chheu chab bomphot knong chivit.mp3)
០៧. ចាំបងចេះក្បត់ចាំអូនដើរចេញ (ស៊ីម៉ុន ថារ៉ូ)(Cham bong ches kbot cham oun der chenh.mp3)
០៨. ស្រលាញ់បងមិនខ្លាចបាត់បង់ (លាង សុផាឡែន)(  Srolanh bong min khlach bat bong.mp3)
០៩. សង្ឃឹមអូនសុខនឹងអ្នកថ្មី (ហេង ពិទូ)( Songkhem oun sok neng neak thmey.mp3)
១០. ស្មានថាមានតែបង ដែលចេះហូរទឹកភ្នែក (ស៊ីម៉ុន ថារ៉ូ)(  Sman tha mean te bong del ches ho teok pnek.mp3)

     ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

hereផលិតកម្មថោនវ៉ុល ១៩(២៤/១១/២០១១)


ចំណងជើង៖
01. ជីវិតត្រូវសប្បាយ (សោភា ft. ក្តិប)
02. មកធ្វើអីបើមកមិនផឹក (ករុណាពេជ្រ)
03. ស្រីមិនស្អាតខ្ញុំចាំមុខមិនសូវច្បាស់ (រ៉ាយុ)
04. ជួយរកសង្សារអោយមួយមក (រ័ត្ន ft. Allan)
05. សសើរឬបង្អាប់អោយលុយធីបដូចគ្នា (សាសា)
06. ឮបទញាក់ទ្រាំមិនរាំមិនបាន (ទីណា)
07. ខ្ញុំទាយត្រូវមែន (Angella)
08. មិនអង្វរ (អេនីហ្សាម)
09. រៀនមិនចេះនាងមិនស្រលាញ់ (ខេម)
10. ស្រីៗត្រូវធ្វើអោយបាន (ធីណា)
11. បងកុំទៅណា (សោភា ft. ក្តិប)

here

download

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

ផលិតកម្មថោនវ៉ុល ១៨

ចំណងជើង៖
01. ធ្លាប់សន្យាហើយថាមិនធ្វើអោយអូនយំ (ខេម + អេនីហ្សាម)
02. សាកល្បងរៀនបែកគ្នា (ធីណា)
03. មានន័យអ្វីបើជួបដើម្បីបែក (ទីណា)
04. សូម្បីតែបន្តិចក៏មិនចង់ឮ (សាសា)
05. ភ្នែកអើយ! ភ្នែក (ខេម)
06.បងជាមនុស្សដំបូងដែលអូនស្រលាញ់ហើយឈឺចាប់ (អេនីហ្សាម)
07. វិលរកបងណា៎ (ទីណា)
08. មិនទាន់បែកគ្នាហេតុអ្វីបបួលអូនឈឺចាប់ (ធីណា)
09. កុហកបងហើយអូនខ្មាសខ្លួនឯង (សាសា)
10. កុំទាន់ស្រលាញ់គេអោយខ្លាំងជាងបង (ខេម)

here

download

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

newផលិតកម្មសាន់ដេវ៉ុល ១២៤ (១៣/១១/២០១១)

និស្សិតខ្មែរនៅវៀតណាម


here

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

newផលិតកម្មtown vol 17( 14.10.2011)

khmer student

studentkh.wordpress.com

here

download

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

newផលិតកម្មBIGMAN បញ្ចូលនៅថ្ងៃទី ០៩.១០.២០១១)

Bigman vol 15

BIGMAN VOL 15 (និស្សិតខ្មែរវៀតណាម)

download

here

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

newផលិកម្មBIGMAN(បញ្ចូលនៅថ្ងៃទី ០៩.១០.២០១១)

(Bigman vol 14)

Big man vol 14 (studentkh.)

download

here

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

newផលិកម្មសាន់ដេរវ៉ុល១២៣(បញ្ចូលនៅថ្ងៃទី ០៩.១០.២០១១)

download

here

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

newផលិតកម្មសាន់ដេរវ៉ុល១២២(បញ្ចូលនៅថ្ងៃទី ០៩.១០.២០១១)

download

here

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

newផលិតកម្មរ៉កវ៉ុល ១១៨(បញ្ចូលនៅថ្ងៃទី ០៩.១០.២០១១)

download

here

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

newផលិតកម្មសាន់ដេរវ៉ុល១២១(បញ្ចូលនៅសថ្ងៃទី09/10/2011)

here

download

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

newផលិតកម្មសាន់ដេរ វ៉ុល ១២០(០៥-០៨-២០១១)

+ចំណងបទចម្រៀង

០១. តាមរកស្នេហ៍នៅសៀមរាប  

០២. ពេលអូនមានអ្នកថ្មី បងធ្វើអ្វីក៏ខុស

០៣. បោក   

០៤. ក្រមុំឡើងថ្លៃ

០៥. កុំភ្លេចព្រះរស់   

០៦. ព្រះវិហារសាក្សីស្នេហ៍

០៧. បានចិញ្ចៀនពេជ្រ ភ្លេចចិញ្ចៀនស្មៅ 

០៨. ច័ន្ទអើយបន្ទាបខ្លួនមក 

០៩. ចង់គ្រងតំណែងស្នេហ៍អូន 

១០. ប្រាប់ថាពូពេលបងទាន់  

download

here

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

newផលិតកម្មរ៉ក វ៉ុល 117(នៅថ្ងៃទី06.07.2011)

ចំណងជើង៖

០១. Rock Boy 4 Strong (Rock Boy)

០២. យុវវ័យសម័យអ៊ីនធើណេត (Rock Girl)

០៣. Tell Me Why (សុក្រិត)

០៤. អូនមិនអាចរស់ដោយគ្មានបង (វីសា)

០៥. ទុកឱ្យបងជាអ្នកបញ្ចប់ (សុខ រតនា)

០៦. ស្នេហ៍គេតែឯង (Dalex)

០៧. ចិត្តទន់ (សុខលីន)

០៨. ហេតុអ្វីមិនអាចរស់ជាមួយមនុស្សដែលខ្លួនស្រលាញ់ (Dalex)

០៩. ឈឺចិត្ត (វីរះបុត្រ)

១០. ស្រលាញ់បងមិនខ្លាចឈឺចាប់ (វីសា)

here

download

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
 

newផលិកម្ម ថោន វ៉ុល១៤ (បញ្ចូល នៅថ្ងៃទី ០៥.០៦.២០១១)

ចំណងជើងបទចម្រៀង
01 – ហេតុអ្វីអោយបងស្គាល់អូន – ករុណា ពេជ្រ
02 – មិនហ៊ានត្រលប់ព្រោះខ្លាចគេឈឺចាប់ – លី អ៊ីវ៉ាធីណា
03 – ផុតម៉ោង 12 – សាសា
04 – មុនពេលបងមកដល់អូនខូចចិត្តរួចទៅហើយ – ករុណា ពេជ្រ
05 – ហួសហេតុ – ករុណា ពេជ្រ
06 – ដឹងទេថាស្រីម្នាក់នេះរង់ចាំ – លី អ៊ីវ៉ាធីណា
07 – សងចិត្តស្មោះពេលបែកពីអូន – សាសា
08 – ស្រលាលា់គេពេលណា – ករុណា ពេជ្រ
09 – កុំព្រោះតែអូនសំរេចចិត្តជ្រើសគេ – លី អ៊ីវ៉ាធីណា
10 – រសើប – សាសា

town production

heredownload

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
 

new  ផលិតកម្មអិម  វ៉ុល ២៨ (២៥.០៥.២០១១)

Tracklist:

០១. មិនប្រាកដថាអូនអាចឱ្យបងភ្លេចគេ (សូលីកា)

០២. បេះដូងអូន មានពាក្យស្មោះដូចមាត់ទេ? (កូម៉ា)

០៣. ទោះវាយឱ្យស្លាប់ក៏មិនស្នេហ៍ (តាក់ម៉ា )

០៥. ធ្វើបាបខ្លួន ព្រោះស្រឡាញ់អូន (កូម៉ា)

០៦. ឱ្យច្បាស់ម្នាក់ៗ (តាក់ម៉ា)

០៧. ខ្លួនឯងធ្វើបាបខ្លួនឯង (សូលីកា )

០៨. ពេលណាទើបអូនប្រាប់ថាឈប់ស្រឡាញ់បង (អាន វិសាល )

០៩. ទូរស័ព្ទរោទិ៍ហូរទឹកភ្នែក (កូម៉ា)

១០. ជូនអូនឱ្យគេផ្ដាច់មុខ (កូម៉ា)

 
 
 
 
 
 
 
 
here
 
download
 
 
 
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
 
 
new
 
ផលិតកម្មសាន់ដេរវ៉ុល  ១១៨(២១/០៥/២០១១)

ចំណងជើងបទចម្រៀង:

០១. មនុស្សចិត្តព្រះ (សិរីមន្ត)

០២. ដឹងខុសជាការល្អ (សុខ រក្សា)

០៣. អូនមិនស្អប់បងទេ! (ស្រីពៅ)                                                        

០៤. កុំស្មោះមុខអូន (សុខ ពិសី)

០៥. ស្អប់បងចុះ (សិរីមន្ត)

០៦. សូមអូនលើកលែងទោស (សិរីមន្ត)

០៧. ហេតុអ្វីប្រាប់គេថាអូនបែកពីបង? (សុខ ពិសី)

០៨. ជួបស្នេហ៍ក្នុងពេលខូចចិត្ត (ស្រីពៅ)

០៩. ហេតុអ្វីក៏បែក (សុខ រក្សា)

១០. វិមានស្នេហ៍អាថ៏កំបាំង (សិរីមន្ត)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
here
 
download
 ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
 
 
new
ផលិតកម្មរស្មីហង្សមាស វ៉ុល១១២ ( ដាក់បញ្ចូលនៅថ្ងៃទី ១៨,០៥,២០១១)
 
 
1 Chan-to Phnher Snae – Hem Sivon2 Kromom Mean Phdei – Sowath + Sivon

3 Khmao Tae Chet Soh – Preap Sowath

4 Chuob Loak Yeay Koun Bei – Preap Sowath

5 Berk Phnek Sroveung – Hem Sivon

6 Khnhom Min Deung (I Dont Know) – Preap Sowath

7 Chab Yeay Chab Ta – Sowath + Sivon

8 Brasat Prash Vihea – Preap Sowath

9 Chet Ery!! Chet – Preap Sowath

10 Chhleat Nus Chhleat – Hem Sivon

11 Snae Min Chnnas Sneth – Preap Sowath

12 Yol Sob Yol Soung – Preap Sowath

 
 

heredownload

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

newផលិតកម្មថោនវ៉ុល ១៣(២០១១)(១៧,០៥,២០១១)
 
 

១.ប្រែជីវ៉ានៅមានបងនៅមានតែស្រលាញ់អូន

២.ចង់អោយបងផ្តល់ឪកាសតែមិនហ៊ាននិយាយ៣.កុំគិតថាអូនស្លាប់ហើយ

៤.ខូចចិត្តទាំង បូន

៥.អ្នកស្រែតែចិត្តស្មោះ

៦.ញញឹមតែមិនហ៊ានសារភាព

៧.អូនបើកភ្នែកឡើងទៅមើលថ្ងៃលិច ២នាក់

៨.សំរាប់បងអូនស្លាប់បាត់ហើយ

៩.សុំទោសអូន

១០.ទោះវេលាមិនសាកសាម

 
 
 
 
 downloadhere

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

new

ផលិតកម្មសាន់ដេរ វ៉ុល ១១៧  (២០១១)

ចំណងជើងបទចម្រៀង

០១. បែកបងដើម្បីថែគេ (សុខ ពិសី)
០២. ខ្លាចគេឈឺតែមិនខ្លាចបងទឹកភ្នែក (កែវ វាសនា)
០៣. ហេតុអ្វីនឹកមនុស្សមិនគួនឹក? (ជុំ លីណូ)
០៤. មានអារម្មណ៍យ៉ាងណាបើបងជាអូន (អ៊ីវ៉ា)
០៥. មនុស្សខុសដូចបងមិនគួលើកលែង (ម៉ានី)
០៦. អង្វរមេឃអោយជួយឃាត់បង (សុខ ពិសី)
០៧. ទឹកភ្នែកជាមិត្តល្អបំផុតសំរាប់មនុស្សខូចចិត្ត (អ៊ីវ៉ា)
០៨. សុំទោសសុំជូតទឹកភ្នែកបន្តិច (វាសនា)
០៩. ព្រោះតែបងចេះផឹកស្រា (លីណូ)
១០. ទឹកភ្នែកស្តាយកំហុស (ម៉ានី)
 
 

downloadhere

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

new♥ផលិតកម្មប៊ិកមែន

ចំណងជើងបទចម្រៀង

០១. អរគុណដែលអូនស្រឡាញ់បង 
 ០២. ចេតនាក្បត់ 
០៣. មនុស្សធ្លាប់ខូចចិត្ត 
០៤. មិនហ៊ានស្រឡាញ់ព្រោះខ្លាចអូនឈឺចាប់ 
០៥. អាណិតតែមិនអាច 
០៦. ចង់ថ្នាក់ថ្នមអូនជំនួសពាក្យសុំទោស 
០៧. សង្សារការចោល
០៨. មិនទាន់បែកគ្នាតែមានអារម្មណ៍ឈឺចាប់  download
០៩. ព្រោះតែអូនបងក្បត់គេ  
១០. ឈឺចាប់ជាងពេលណាទាំងអស់here

     seuch  ១)ផលិតកម្មសាន់ដេរ

♥វីស៊ីឌីវ៉ុល១០១(២០១១)

កម្មបងប្រឹមប្រិយ លួចស្រលាញ់ក្រមុំចុងភូមិ ប្ដីខ្មែរមិននឹកស្ដាយ ក្រមុំស្រុកណា ល្អម៉្លេះ បុប្ផាស្វាយរៀង

បេះដូងកំលោះចាស់ ក្រមុំខ្លាចម៉ែ ចូលឆ្នាំគ្រប់គ្នា

♥វីស៊ីឌីវ៉ុល  ១០០( ២០១១)

ពិបាកចិត្តព្រោះបានប្រពន្ធក្មេង ប្រស្នា២ខ កុំភ្លេចគុណម្ដាយ មានតាមួយនោះ អំណរមហាសង្រាន្តថ្មី

បាត់ស្បែកជើង អ្នកក្រកាលីបលើ សុំស្រីឡើងរាំ

♥  វីស៊ីឌីវ៉ុល៩៥(2010)

ទើបពេញកំលោះ ធ្វើចិត្តអោយសប្បាយ បុប្ផាជនបទ ស្រលាញ់សង្សារគេ ធ្វើចិត្តអោយសប្បាយ

ព្រាត់ទាំងឈឺចាប់ មិនអាចអោយអូន ធ្វើតាមចិត្តឡើយ មិនលក់ដូរទេស្នេហ៍

♥វីស៊ីឌីវ៉ុល៩៤(2010)

ខ្ញុំក៏ធ្លាប់មាន សង្សារដែរ លើលោកនេះ មានមនុស្សស្មោះទេ រស់គ្មានអូនមិនបាន ចង់បែកក៏បែកបាន ផ្ញើសារបេះដូង

Hol Phamoung Khmer Besdoung dok dak Pdey_Khyom chamreang choun por kasekor khmer sday srey kor men phor chnam thmey srey men phor

Sreh Krong Jet Knea Jang tov na noun laorng Oudong lung sneh kampong cham chanh neang louk prohok Borng Khmer Oun Khmer Mork_Roim_Kantrem_Chnam_Thmey

អរគុណ

    seuch២)ផលិតកម្មអិម

Hot Neng Tirk Phnek Keo Phnek Men Trang Nirk Mdorng Yum Mdorng Sa Ob Kluong Eng Men Prom Mean Neak Thmey Met Krao Bes Doung Ke Leng Lerng

Monus Del Bat Barng  Krub Yang Smos Men Douch Mun Sreh Te Klaing Choun Por Chnam Thmey Pdey 3 Chhkout 3 Chang Lbei douch dara

thank

      seuch៣)ផលិតកម្មរ៉ុក

Kolab Kream Bra Sat Preah Vihear Morodok Khmer Leak Borng Knong Chet Sday Krouy Pel Mean Borng Janh Bouk Peak Paem Kado Dou York Sneh

Kado Dou York Sneh Oun Smak Borng Te? Peak Saniya Pdou Chet Sa Ob Roil Avey Del Tver Oy Srey Nirk Borng Tub Chet Min Ban

Som Trem Sangsa Ach Picharna Ban Sambat Bro Chan Mouy Neaty Chong Kroy Ber Min Sror Lanh Anit Tver Avey Thngao Sar Pheap Sneh Chhob Kvol Kvai

thank

  seuch    4)ផលិតកម្មប៊ិកមែន

♥វីស៊ីឌីវ៉ុល ០៦  ២០១១

លើផ្លូវពេញដោយវិបត្តិ បើបងមានអ្នកថ្មី អូនមានអ្នកផ្សេង ដកដង្ហើម ហូរទឹកភ្នែក បេះដូងដូចដើម ស្រលាញ់បង កំដរចិត្តល្ងង់   ខុសទេបើបងរង់ចាំ

មុនបងស្គាល់គេ អូននៅឯណា?

♥វីស៊ីឌី  ២០១០

Sma  Kom Tek Pnek Prom hou terk pneak tos kmern nark chot Nov bar rom sorngsa kmeng Min Yom Min Ong Vor Born to try Penh Chet Men Te Del Kenh Bong Chher Chab

Srolanh knear houy slab jos Bong Sro Lanh Ke Oy Slab Chos Prab KaPet Min Sov Chher Broe Tang Chi Vit Kit Dol Oun Bek Knea Tov Ber Kit Tha Trov

thank

   seuch       5)ផលិតកម្មក្លាស៊ិក

Rumpeng Peak Sambot Bros Laor Muk Kras Monus Smos Oun Kbot Monus Kbot Oun Sneh Chet Sneh Ler Vithey Chher Chab Reaksa Sneh Smos Samrab Yeung Roub 2 Chet 1

Pka Sneh Saniya Sneh

thank

 

newការសំដែងរបស់និស្សិតខ្មែរនៅវៀតណាម

1.Tom Teav (khmer student in vietnam)

2.Robam Chuon por (khmer students in vietnam 2007)

3.khmer new year in vietnam (2007)

3.khmer new year 2008

4.in khmer new year at vietnam

5.Happy khmer new year 2009 at KIm lean hotel

6.khmer students showed about TROT dancing (2009)

7.khmer new year 2009

object width=”425″ height=”344″>

8.the celebrated 55th of Cambodian independence anniversary at deawoo hotel north Hanoi

9.khmer student in vietnam

object width=”480″ height=”385″>

10.khmer new year 2010

11.khmer new year 2010 at vietnam (Ho Chi Minh city ) by khmer students

12.khmer new year 2010 in vietnam (hanoi city)

4 Responses to ចំរៀងនិងវីដេអូ

  1. thortagro ថា:

    So happy to to see Khmer student action In Hanoi. but I so sad that I can not Join it. hope next year.

  2. […]            ផលិតកម្មថោនវ៉ុល​១៣ […]

ឆ្លើយ​តប

Please log in using one of these methods to post your comment:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

Google photo

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Google របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s

%d bloggers like this: